روشهای مختلف راه اندازی موتورهای آسنكرون
برای كم كردن جريان شروع به كار موتور بايد چاره ای انديشيد؟؟
معمولاً به روشهای زير راه اندازی مي شود در نتيجه جريان راه اندازی‌ كم مي شود:
1. به طور مستقيم
2. توسط كليد يا مدار ستاره – مثلث
3. توسط كمپانساتور
4. راه اندازی بوسيله اضافه كردن مقاومت در مدار روتور
5. راه اندازی بوسيله داخل كردن مقاومت در مدار استاتور
پيدا كردن سرسيم های موتور آسنكرون UVW-XYZ
موتورهای سه فاز از سه سيم پيچ تشكيل شده كه هر كدام از اين سيم پيچها 3/1 شيارهای استاتور را اشغال می كند. اين سيم پيچها به فاز اول (R) ، فاز دوم (S) ، فاز سوم (T) شناسايی می شوند.
همانطور كه می دانيم موتور سه فاز از سه سيم پيچ تشكيل شده است.كه هر كدام از سيم پيچها 3/1 شيارهای استاتور را اشغال كرده وباعث تشكيل قطب در موتور می شود و قطب ها حركت دورانی به روتورمی دهد. حال اگر سر سيمی تغيير كند در موتور ايجاد قطب نمی شود و موتور حركت نمی كند و می تواند باعث سوختن موتور شود.
تنظيم دور موتورهای آسنكرون
با دانستن رابطه (Nr=[60f/p](1-S دور موتور آسنكرون را ميتوان به طريقه های زير تنظيم نمود:
1. تغيير فركانس ولتاژ شبكه
2. تغيير قطبها
3. داخل كردن مقاومت در مدار روتور
4. تغيير ولتاژ موتور
موتور آسنكرون با روتور سيم پيچی شده (روتور رينگی)
مزايای موتور آسنكرون با روتور سيم پيچی شده
معايب موتورهای آسنكرون با روتور سيم پيچی شده
راه اندازي موتورهاي سنكرون در حالت بارداري
روشهاي راه اندازي موتورهاي سنكرون
1- كاهش سرعت ميدان مغناطيسي استاتور
2- استفاده از يك گرداننده اوليه
3- استفاده از سيم پيچ هاي ميرا كننده كه در انتهاي قطبين روتور نصب مي شود

عیب یابی موتور های یونیور سال
موتور روشن نمی شود.
قدرت موتور کم وداغ می شود.

عیب یابی موتور های آسنکرون
عیب یابی موتور های آسنکرون - معیوب شدن موتور ها یا مربوط به قطعات برقی مثل سیم پیچ ها وخازن است یا مربوط به قطعات مکانیکی مثل بلبرینگ و بوشن ها .
موتور اصلا"روشن نشده و جرياني از مدار عبور نمي کند.
موتور پس از روشن شدن خيلي زود داغ مي شود.
موتور پس از روشن شدن خيلي زود داغ مي شود وزير بار مي خوابد.
با روشن کردن موتور صداي زيادي شنيده مي شود ولي به گردش در نمي آيد.
با روشن کردن موتور فيوز عمل کرده مدار قطع مي شود.
محور موتور چه در حالت روشن وچه در حالت خاموشی به سختی حرکت می کند.
گاهی اوقات محور موتور با صدای زیادی می چرخد.

انواع موتورهای الکتریکی، انواع الکتروموتور
موتورهای DC
موتورهای میدان سیم پیچی شده
موتورهای یونیورسال
موتورهای AC تک فاز
موتورهای AC سه فاز
این نوع از موتور با نام موتور القایی معروف است. برای اینکه این موتور به حرکت درآید بایستی همواره موتور با سرعتی کمتر از فرکانس منبع تغذیه اعمالی به موتور ، بچرخد، چرا که در غیر این صورت میدان متعادل کننده‌های در روتور ایجاد نخواهد شد. استفاده از این نوع موتور در کاربردهای ترکشن نظیر لوکوموتیوها ، که در آن به موتور ترکشن آسنکرون معروف است، روز به روز در حال افزایش است.
نوع دیگری از موتورهای الکتریکی موتور پله‌ای است، که در آن یک روتور درونی ، شامل آهنرباهای دائمی توسط یک دسته از آهنرباهای خارجی که به صورت الکترونیکی روشن و خاموش می‌شوند، کنترل می‌شود.
یک موتور خطی اساساً یک موتور الکتریکی است که از حالت دوار در آمده تا بجای اینکه یک گشتاور (چرخش) گردشی تولید کند، یک نیروی خطی توسط ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی سیار در طولش ، بوجود آورد.

تعریف الکتروموتور ضد انفجار
الکتروموتور ضد انفجار چیست؟
طبقه بندی مناطق چگونه انجام می شود؟
با تشخیص برخی مناطق کارخانه یا سایت به عنوان منطقه خطر، را ( با ................ ) مشخص می کنیم که چه ناحیه ای خطرناکتر است و به توجه یا تجهیزات بیشتری نیاز دارد و چه منطقه ای کم خطرتر است. همچنین متوجه می شویم که چه مناطقی ایمن هستند.
دسته بندی الکتروموتورهای ضد انفجار
طراحی الکتروموتورهای ضد انفجار در محیط های بسته
این نوع موتورهای ضد انفجار برای محیط های بسته طراحی می شوند ملاحظات اساسی برای این موتورها این است که باید از بروز جرقه در محیطی که می تواند حاوی بخارات و گازهای قابل اشتعال باشد خودداری کند. موتورهای ضد انفجاری برای محیط های بسته ؛ سنگین و پر حجم هستند .

الکتروموتورهای ضد انفجار
دسته بندی الکتروموتورهای ضد جرقه برای محیط های مخاطره آمیز
الکتروموتورهای ضد انفجار بسته با محیط های که هستند : به رده ؛ گروه و دسته تقسیم می شوند ( مثلاً کلاس I دسته بندی 2 یا کلاس 1 و دسته بندی 2 و نطائر آن (e.g., Class I, Division 1, Class I Division 2, etc.))

مروری بر دسته بندی موتورها
الکتروموتورهای ضد انفجاری اساساً در دسته بندی موتورهای محصور/ سربسته قرار می گیرند که بر پایه حفاظت در برابر شرایط محیط و نیز سرد شدن ساخته شده اند .
1- موتور با پوسته باز open enclosures
چهار نوع از این موتور های پوسته باز وجود دارند.
2-موتور با پوسته کاملاً محصور شده ally enclosed enclosures.
موتورهای کاملاً محصور بدون تهویه هوا (Totally Enclosed, Non Ventilated (TENV

موتورهای کاملاً محصور با پروانه خنک کننده (Totally Enclosed, Fan Cooled (TEFC

موتور کاملاً محصور با هوای بیش از اندازه (Totally Enclosed, Air Over (TEAO