عیب یابی موتورهای الکتریکی تک فاز
در موتورهای الکتریکی تک فاز به دلایل مختلف ممکن است یکی از عیوب زیر دیده شود.
در اینجا انواع عیب های موتور های الکتریکی تکفاز و راههای برطرف کردن آن آمده است.
قطع شدگی در مدار موتور ، مثل سوختن فیوز،قطع شدن کابل حامل جریان، خرابی کلید قطع و وصل.
اتصال بدنه.
اتصال کوتاه شدگی در مدار.
اتصال بین سیم پیچهای اصلی و کمکی و راه انداز.
خرابی خازن در موتور های خازنی.
خرابی کلید در موتورهای فاز شکسته و راه انداز خازنی.

عیب یابی موتور های یونیور سال
موتور روشن نمی شود.
قدرت موتور کم وداغ می شود.

عیب یابی موتور های آسنکرون
عیب یابی موتور های آسنکرون - معیوب شدن موتور ها یا مربوط به قطعات برقی مثل سیم پیچ ها وخازن است یا مربوط به قطعات مکانیکی مثل بلبرینگ و بوشن ها .
موتور اصلا"روشن نشده و جرياني از مدار عبور نمي کند.
موتور پس از روشن شدن خيلي زود داغ مي شود.
موتور پس از روشن شدن خيلي زود داغ مي شود وزير بار مي خوابد.
با روشن کردن موتور صداي زيادي شنيده مي شود ولي به گردش در نمي آيد.
با روشن کردن موتور فيوز عمل کرده مدار قطع مي شود.
محور موتور چه در حالت روشن وچه در حالت خاموشی به سختی حرکت می کند.
گاهی اوقات محور موتور با صدای زیادی می چرخد.