الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسراه اندازی:
ترمینال ها به منظور جلوگیری از قطع اتصال مطابق استانداردها علامت گذاری شده اند. بر حسب اقتضای شبکه مقادیر برچسب در الکتروموتور می بایست کنترل شوند و کابل ها می بایست طوری انتخاب شوند که این مقادیر به حساب آورده باشند. زمانی که تفاوت (اختلاف) در ولتاژ بیش از 5% باشد، سیم پیچی می تواند صدمه ببیند.
  مشتری مسئول محافظت از الکتروموتورها در مقابل افزایش بار می باشد. الکتروموتور می بایست به وسیله یک سویچ مغناطیسی - حرارتی که در مقابل افزایش جریان محافظت دارد، به شبکه برق متصل گردد. تنظیم جریان سویچ نمی بایست بیشتر از 1.05 برابر جریان نامی الکتروموتور باشد.

در مجموع، محافظت الکتروموتور در مقابل افزایش بار، به بازررسی از افزایش حرارت وابسته می باشد (حرارت) توسط افزایش بار و سایر دلایل تولید می شود (همچون قطعی یک فاز، کاهش یا افت خنک کاری، افزایش دمای محیط یا ارتفاع، تناوب قطع و وصل و ...)، محافظت می تواند بوسیله نصب ترمیستورهای PTC مطابق استاندارد در الکتروموتورهای با قدرت 18.5KW و بالاتر نصب شوند. برای الکتروموتورهای سایز کوچکتر، ترمیستور در ازای اخذ هزینه نصب می شود.


الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسراه اندازی از طریق اتصال مستقیم (بی واسطه):
تمام الکتروموتورها زمانیکه شبکه مناسب و سایر اجزا آماده می باشند قادر به راه اندازی مستقیم هستند.


                                          شکل 5- شماتیک راه اندازی مستقیم (بی واسطه)
شماتیک راه اندازی مستقیم (بی واسطه) 
                                           
 
جدول 5- راه اندازی
380-400V Δ 380-400V Y تعداد پلها
4KW ≤ 3KW ≥ (دقیقه/1     3000) 2پل
(دقیقه/1     1500) 4پل
3KW ≤ 2.2KW ≥ (دقیقه/1     1000) 6پل
4KW ≤ 3KW ≥ (دقیقه/1     750) 8پل
مستقیم یا Y/Δ مستقیم روش راه اندازی
 
توجه: روش راه اندازی در صفحه مشخصات الکتروموتور حک شده است و هم چنین جدول بالایی می تواند مورد متابعت قرار گیرد.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسراه اندازی با اتصال ستاره - مثلث (Y/Δ):
جهت صرفه جویی در مصرف کابل سویچ و سایر تجهیزات و هم چنین جلوگیری از شوک در شبکه ترجیح داده می شود که الکتروموتورهای بالای 4KW با اتصال ستاره - مثلث (شکل شماره 6) شروع به کار کنند. زمانی که راه اندازی با اتصال مستقیم استفاده می شود، گشتاور راه اندازی و جریان بالا می باشد (3-2 برابر گشتاور نامی و 7-4 برابر جریان نامی ) چون زمانیکه اتصال ستاره - مثلث استفاده می شود، گشتاور راه اندازی و جریان بین 25% و 30% مقادیری است که روش راه اندازی با اتصال مستقیم استفاده می شود. الکتروموتور با اتصال ستاره شروع به کار می کند و در سرعت 95% سرعت نامی به مثلث تبدیل می گردد.

شکل 6- 
شماتیک راه اندازی با اتصال ستاره - مثلث
شماتیک راه اندازی با اتصال ستاره - مثلث

انتخاب نوع اتصال (Y یا Δ ) با توجه به ولتاژ سه فاز موجود و مقدار ولتاژ درج شده بر روی نیم پلیت الکتروموتور انجام می گیرد. بعنوان مثال اگر در نیم پلیت ولتاژ بصورت 380Y/ 220Δ نوشته شده باشد در شبکه برق ایران بصورت ستاره وصل می شود. (شکل شماره 5) و اگر در نیم پلیت ولتاژ بصورت660Y/ 380Δ نوشته شده باشد در شکه برق ایران بصورت مثلث وصل می شود. (شکل شماره 5)
در صورت اتصال صحیح فازها، اگر از طرف خروجی شفت به الکتروموتور نگاه کنیم، چرخش در جهت حرکت عقربه های ساعت خواهد بود. برای تغییر جهت چرخش الکترووتور کافی است جای دو فاز دلخواه از سه فاز T,S,R را با هم عوض کنیم.


الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسراه اندازی با راه انداز نرم:
الکتروموتورها به منظور پایین تر آوردن جریان و گشتاور راه اندازی از طریق راه انداز نرم راه اندازی می شوند. از طریق این وسیله ها ولتاژ پله پله افزایش داده می شود تا به مقدار نامی آن برسد. در اینصورت از تغییرات گشتاور جلوگیری می شود. جریان و زمان هر دو می توانند با راه اندازی نرم تنظیم گردند.


الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسجهت چرخش:
جهت چرخش می تواند بوسیله تغییر دادن دو انتهای ترمینال های شبکه که در شکل 5 نشان داده شده است، تغییر یابد. الکتروموتورها برای چرخش در دو جهت طراحی شده اند.


الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسکنترل نهایی:
  بعد از نصب های مکانیکی و الکتریکی کنترل های زیر قبل از استفاده می بایست انجام گردند.
  1. شرایط استفاده می بایست مطابق صفحه مشخصات الکتروموتور رعایت گردد.
  2. الکتروموتور می بایست طوری نصب شود که از جریان هوا جلوگیری نشود.
  3. ماشین یا کوپلینگ می بایست هم تراز شود.
  4. شفت الکتروموتور می بایست قادر باشد بوسیله دست آزادانه بچرخد.
  5. مقاومت آب بندی الکتروموتورهایی که برای مدت زیاد انبار شده اند می بایست کافی بوده باشد.
  6. همه اتصالات مکانیکی و الکتریکی می بایست محکم شده باشند.
  7. قطعات زیر تنش و تحت چرخش می بایست در مقابل تماس غیرعمدی ایمن شده باشند.
  8. جهت چرخش می بایست کنترل گردد.
  9. نویز حاصله از بلبرینگ ها و براکت ها و ارتعاش می بایست بوسیله راه اندازی الکتروموتور تحت شرایط بی باری و سرعت نامی، کنترل گردد.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری