الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس2-برپا کردن
اگر بر پا کردن مجموعه موتور و پمپ در محل بهره برداری با اشکال یا سهل انگاری انجام گیرد، در مدت کوتاهی عملکرد پمپ دچار اختلال شده و سایش شدید در اجزای داخلی پمپ روی خواهد داد. لذا لازم است مطالب ذیل به دقت مورد توجه قرار گیرد:

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس1-2- فونداسیون
شاسی دستگاه از چدن خاکستری ریخته گری شده و یا با جوشکاری پروفیل های فولادی مانند ناودانی، نبشی، تیرآهن و یا صفحات خم کاری شده ساخته می شود. انتخاب بین این دو روش بستگی به اندازه پمپ و محرکه آن دارد. شاسی های ساخته شده از چدن و قطعات فولادی در حد قابل قبول محکم و بی لرزش است. بنابراین حتما نیاز نیست که این شاسی ها روی فونداسیون نصب شود. برای چنین شاسی هایی سه نقطه اتکا کافی است. در مواردی مجموعه سوار شده روی شاسی مستقیما در کنار رودخانه یا چاه قرار داده می شود.
در صورت نصب روی فونداسیون بتنی باید اطمینان حاصل شود که فونداسیون قبل از جایگذاری مجموعه تجهیزات پمپاژ به طور کامل خشک و سفت شده باشد.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس2-2- روش حمل
در موقع حمل الکتروپمپ کوپله شده طناب را (مطابق شکل زیر) زیر پمپ و موتور قرار دهید. از وصل نمودن طناب به حلقه روی الکتروموتور خودداری نمایید.


شکل 1- روش حمل الکتروپمپ کوپله شده
 
الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس3-2- نصب
پس از جاگذاری مجموعه پمپاژ (موتور-پمپ و شاسی) روی فونداسیون باید شاسی را تراز نمود. این عمل به کمک یک تراز بنایی و ورقه های نازک فلزی انجام می گیرد. هدف از تراز نمودن ایجاد شرایط کارکرد آرام و بدون لرزش است. برای تامین این هدف توصیه می شود شاسی روی لرزه گیرهای لاستیکی یا فلزی سوار شود و اتصالات ضربه گیر بین پمپ و لوله های مکش و رانش نصب شود.
اگر از شاسی های ساخته شده از چدن و یا پروفیل های فولادی استفاده شود کافیست پیچ های فونداسیون در بتن جاسازی شود. در مورد شاسی هایی که با جوش دادن ورقهای فولادی ساخته شده است باید اطمینان حاصل شود که تمام گوشه و کنار شاسی کاملا با سیمان پر شده و حفره ای باقی نمانده است.
پس از سفت شدن ملات نیز باید مهره های فونداسیون به ترتیب و تا حد امکان محکم بسته شود.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس1-3-2- تراز کردن موتور-پمپ روی شاسی
در پمپ هایی که مستقیما به محرکه وصل می شوند اغلب از کوپلینگ قابل انعطاف (شکل 2 و 3) استفاده می شود.
 

شکل 2- کوپلینگ قابل انعطاف

شکل 3- کوپلینگ قابل انعطاف با قطعه واسطه
 
 

مزیت استفاده از کوپلینگ با قطعه واسطه در آن است که هنگام تعمیر نیازی به باز کردن پیچ های اتصال محرکه و جابجایی آن نیست.
در صورتی که مجموعه شاسی، پمپ و محرکه که توسط شرکت فراهم شود، کوپلینگ قبل از بارگیری تراز می شود. با وجود این لازم است پس از نصب مجموعه روی فونداسیون باز هم تراز بودن کوپلینگ کنترل شود.
برای کنترل درستی تراز بودن کوپلینگ، کافیست یک خط کش صاف روی دو نیمه کوپلینگ به موازات محور قرار داده شود. باید در هر نقطه از پیرامون کوپلینگ فاصله خط کش از محور به یک اندازه باشد. همچنین فاصله بین سطوح متقابل دو نیمه کوپلینگ باید یکسان باشد. این موارد را نیز می توان توسط فیلتر یا ابزارهای اندازه گیری کنترل نمود. (شکل 4 و 5).
در شرایطی که تعداد زیادی کوپلینگ باید کنترل شود می توان ابزار مخصوصی را ساخت تا این عمل با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد (شکل 6). هرگاه پس از کارکردهای طولانی نشانه های سایش در قطعات قابل انعطاف کوپلینگ مشاهده شود باید به موقع با قطعات جدید تعویض شود.
 

شکل 4- تراز کردن کوپلینگ به کمک خط کش و فیلر

شکل 5- تراز کردن کوپلینگ با قطعه واسطه به کمک خط کش و فیلر

شکل 6 - الف - ابزار تراز کردن کوپلینگ
 

در شرکت برای هم محور نمودن موتور پمپ های بزرگ از دستگاه لیزری دقیق استفاده می گردد (شکل 6-ب).

شکل 6 - ب - دستگه لیزری برای کنترل هم محوری موتور-پمپ

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس2-3-2- ابعاد انتهای محور
 

شکل 7- ابعاد انتهای محور به میلیمتر

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس4-2- اتصالات
لوله کشی مسیرهای ورودی و خروجی پمپ باید به نحوی انجام گیرد که هیچ گونه تنش و کشش روی پمپ اعمال نشود. در هر حال نباید از پمپ به عنوان تکیه گاه سامانه لوله کشی استفاده نمود.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس1-4-2- مسیر مکش منفی
برای آنکه پمپ به نحو مناسبی کار کند لازم است لوله مسیر مکش به طرز صحیح نصب شود. این مسیر باید مطلقا بدون نشتی بوده و امکان حبس هوا وجود نداشته باشد به این منظور باید لوله در جهت پمپ شیب صعودی داشته باشد.

شکل 8- وضعیت صحیح مسیر مکش منفی
  • در تبدیل متقارن شماره (1) امکان حبس هوا وجود دارد لذا از تبدیل خارج از مرکز که انحراف آن به سمت پایین باشد استفاده می شود.
  • دسته شیر قطع و وصل شما (2) در حالت عمودی می تواند عامل حبس هوا باشد بنابراین شیر را به صورتی نصب می کنند که دسته آن به صورت افقی یا به طرف پایین قرار گیرد. (لازم به تذکر است که شیر مسیر مکش هنگام کار پمپ باید کاملا باز باشد.)
  • لوله مکش شماره (3) باید دارای شیب صعودی ثابت و همواری در جهت پمپ باشد.
  • فقط باید از زانوها و اتصالات شماره (4) استاندارد استفاده شده و از ایجاد گوشه های تیز در مسیر حرکت سیال اجتناب شود.
  • سوپاپ و صافی ورودی شماره (5) باید دست کم 0/5 متر پایین تر از حداقل سطح آب ممکن الوقوع و 0/5 متر بالاتر از کف حوضچه مکش نصب شود تا از ورود هوا و شن و سایر اجسام خارجی به پمپ جلوگیری شود.
  • درپوش 6D محل هواگیری و پر کردن لوله مکش می باشد.
*قطر نامی فلنچ هیچ اطلاعی در مورد قطر صحیح لوله مکش بدست نمی دهد بنابراین تعیین قطر لوله مکش باید براساس ارتفاع موقعیت نصب از سطح دریا، NPSH لازم نقطه کار پمپ، افت اتصالات مکش و دمای سیال انجام گیرد. سرعت جریان در لوله مکش نباید از 2 متر بر ثانیه بیشتر شود بطور کلی بهتر است برای هر پمپ لوله مکش جداگانه نصب شود. اگر به دلایل عملی این کار مقدور نباشد، قطر لوله کلکتور باید طوری انتخاب شود که سرعت جریان تا حد قابل قبول کم بوده و در عین حال بهتر است قطر لوله کلکتور تا ورودی آخرین پمپ یکسان باشد. (شکل 9-الف و ب)

شکل 9- اتصال چند پمپ به لوله کلکتور

*از هرگونه پیچ تند و تغییر سطح مقطع شدید و ناگهانی پرهیز شود. اطمینان حاصل شود که لبه داخلی واشرهای آببندی فلنچ ها در مسیر جریان سیال مانعی ایجاد نکنند.
*گاهی به جای عملکرد سوپاپ ورودی از یک پمپ هواگیری، که به لوله مکش متصل شده، استفاده می شود. در این صورت نیز بهتر است از صافی استفاده شود تا از نفوذ اجسام خارجی به داخل پمپ جلوگیری شود.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس2-4-2- مسیرمکش با ارتفاع مثبت
در مسیر مکش با ارتفاع مثبت (وضعیت که مخزن مکش بر پمپ سوار است) نیز وجود شیر قطع و وصل لازم است تا بتوان هنگام بازرسی و تعمیرات، پمپ را از منبع مربوطه جدا کرد. این شیر هنگام بهره برداری از پمپ باید کاملا باز باشد. لوله مکش باید با شیب یکنواخت نزولی به طرف پمپ نصب شود تا از حبس هوا جلوگیری شود (شکل 10). به غیر از اختلاف در جهت شیب بقیه موارد بند 2-4-1 در این مورد نیز باید رعایت شود. مسیر لوله مکش باید قبل از اتصال پمپ شسته شود تا از ورود گدازه های جوشکاری، براده های لوله و سایر اجسام خارجی به داخل پمپ جلوگیری شود.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس3-4-2- مسیر تعادل خلا
اگر مانند پمپ های کندانس، سیال از منبع تحت خلا وارد پمپ شود، توصیه می شود که مسیر تعادل، به نحوی که در شکل (10) مشخص شده است، نصب شود. بخصوص در مواردی که ارتفاع مکش کم باشد. به این ترتیب هوا و حبابهای گاز که همراه سیال وارد مسیر پمپاژ شده است از طریق این لوله دوباره به مخزن مکیده می شود. لوله باید تا حد امکان نزدیک به ورودی پروانه پمپ وصل شده و به بالای مخزن خلا بازگردد. قطر لوله به ظرفیت پمپ بستگی دارد و معمولا بین 1 تا 2 اینچ است.
 

شکل 10- مسیر مکش مثبت و مسیر تعادل خلا

نقطه بالای محفظه پمپ (سوراخ هواگیری 6D) باید توسط یک لوله کوتاه به مسیر تعادل خلا وصل شود تا پمپ قبل از راه اندازی بسته شود. روی این لوله شیر ضد خلا E نصب می شود که باید پس از هواگیری و قبل از راه اندازی بسته شود. شیر قطع و وصل اصلی مسیر تعادل A باید در زمان بهره برداری از پمپ کاملا باز باشد و فقط هنگام خاموش بودن پمپ بسته شود.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس4-4-2- مسیر رانش
قطر اسمی فلنچ رانش پمپ راهنمای مناسبی جهت انتخاب قطر لوله رانش نیست و در این مورد نیز باید آبدهی موردنیاز و موارد فنی اقتصادی در نظر گرفته شوند به نحوی که سرعت جریان در لوله رانش از 3 متر در ثانیه (در محل ایستگاه پمپاژ) تجاوز ننماید. از گوشه ها و انشعابات نیز در مسیر اجتناب شود. اگر ارتفاع رانش بیش از 15 متر بوده و یا طول مسیر به نحو قابل ملاحظه ای زیاد باشد، باید از شیر یکطرفه ای بین پمپ و شیر فلکه خروجی استفاده نمود. این شیر می تواند هرگونه ضربه قوچ را که هنگام خاموش شدن ناگهانی پمپ اتفاق می افتد جذب کرده و از وارد آمدن صدمه به پمپ و سوپاپ مکش جلوگیری نماید. هم چنین توصیه می شود یک شیر دروازه ای نیز در این مسیر نصب شود. این شیر به منظور تنظیم نقطه کار پمپ و در صورت لزوم جلوگیری از افزایش بیش از حد توان جذبی آن بکار می رود.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس5-2- محافظ کوپلینگ
بنابر مقررات ایمنی در اغلب کشورها فقط هنگامی می توان از پمپ بهره برداری نمود که محافظ مناسبی روی کوپلینگ نصب شده باشد.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس6-2- بازرسی نهایی
پس از تکمیل کارهای مشروح در بندهای 2-1 الی 2-4-4 تراز بودن کوپلینگ باید یک بار دیگر به دقت کنترل شود و در صورت لزوم دوباره تراز شود. باید بتوان بدون تقلای زیاد محور پمپ را از ناحیه کوپلینگ با دست چرخاند.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری